۱۳۹۳ مهر ۴, جمعه

سنگین ِ سربی

کاش طوری باشد، که آدم بعدها بتواند خودش را ببخشد..
هیچ رنجی مانند آن نیست که نتوانی خودت را ببخشی....
مثل آن روز که بر سر مادربزرگ پیرت فریاد زده باشی.. و او دیگر اینجا نباشد که از دلش دربیاوری....
 
چه کار میشود کرد.. آدمیزاد ضعیف است. آدمیزاد زاده و محصور لحظه است....

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر