۱۳۹۲ آبان ۱۲, یکشنبه

نیست..

غمبرهوت درونش آنقدر وسیع بود که اگر مصرانه به درونش میلغزید، آشناترین بلد راه هم از یافتنش برای ابد ناامید می شد..

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر