۱۳۹۲ آبان ۸, چهارشنبه

پرتگاه

به زیر پا نگاه نمیکند
 
از ضجه ی حادثه
از ارتفاع خاطرات میترسد ..

۲ نظر: