۱۳۹۲ شهریور ۹, شنبه

ماه، سرخ، ستاره: سفرنامه عثمانی - 2: قرآن و لیر

هنوز در فرودگاه پر هیاهو و رنگارنگ و سرزنده ی استانبول (آتاتورک) هستم. جایی که چشم که میگردانی در هر نگاه، کسی را میبینی که از گوشه ای دیگر از جهان است. رنگ در رنگ. لباس ها و آرایش موها و حتی نوع ساک ها و وسایل هم متنوع اند. کافی است چشم هایت را ببندی و گوش بدی: در هر چند ثانیه، زبانی دیگر میشنوی. ..
 
سالن ترانزیت در تصرف مغازه هاست: از لوازم آرایش گرفته تا سوغاتی ها و خوراکی ها و از سیگار گرفته تا مشروبا.ت الکلی. اینجا در تصرف برندها (Brand) ها است. مثل غالب اطراف و اکناف جهان. اینجا میشود سرمایه داری را در دست گرفت و لمس کرد و بو کشید: از خوردنی تا پوشیدنی. که چطور جهان را در مشت گرفته..
 
در گوشه ای از سالن، ترک ها بازاری درست کرده اند به نام "OLD BAZAR". البته تلاشی بوده برای دادن امضایی به محیط. در کنار آن بستنی فروش های ترکی که دارند سعی میکنند در کنار قهوه ی ترک، بستنی ترک را هم مطرح کنند. اما سر و شکل مغازه و اشیاء داخل آن نسبت به خود استانبول طبعاً فاصله ی زیادی دارد و بوی مصنوعی بودن میدهد. گرچه  نکته ی جالب، کم بودن قابل توجه جنس های چینی است. تقریباً بیش از 70 درصد جنس ها به خصوص در پوشاک و اغلب سایر سوغاتی ها ترک است. و این یعنی ترکیه توانسته به صورت مؤثری جلوی موج بلند زرد بایستد. موجی که ما را با خود برد...
 
در آستانه ی همان بازارک، ویترینی توجهم را جلب میکند که در آن یک سری سوغاتی ها را گذاشته اند: گوشواره و گردنبند و ... و ناگهان: قرآن!! قرآن؟! جلوتر میروم: بله! قرآن باز روی رحل! بین این همه "کالا"، قرآنی هم با جلد نفیس (!) به عنوان سوغاتی قرار داده شده است. مثل انگشتر و مجسمه و چه و چه...
 
داستان یکی است: منطق بازار مرزهای هیچ تقدسی را برنمی تابد. چه اینجا و چه آنجا. حکم طنز "هدیه ی قرآن" (که نباید و نمیشود قرآن را با پول خرید و فروش کرد) که اینجا به یک کلمه تقلیل پیدا کرده و عملاً قرآن را هم به یک کالا بدل کرده یا استفاده از مقدس ترین مفاهیم و عناصر فرهنگی ما (مثل اذان مؤذن زاده و ربنای شجریان و حتی صوت قرآن) برای فروش کالا، آنجا هم قرآن را داخل ویترین فرستاده..
 
ولع انسان به اسکناس، از خیر فروش هیچ چیز نمیگذرد: همه چیز به ویترین میرود و برچسب قیمت میخورد..
 
 
ادامه دارد..
 
از همین سری:

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر