۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۹, یکشنبه

...

«سیاوشوون »
 
از لهیب ِ شعله ی ِ عطشناک ِ شیرین ِ تن اگر که بگذری
چه فرق می کند
دوست
خواهر
یا معشوقه
 
کلمات میرقصند و در هم میشوند
زیر ِ رگبار ِ تند ِ دوست داشتن..
 
---------------------------------------
«...»
 
 
پنجره ای باز میشود
ناگهان
به ناکجا
به بی زمان
 
شکاف میفتد
میان تسلسل ِ بیهوده ی ِ بودن
 
معنا می یابد
همه جیز
 
رنگ میگیرد
این همیشه خاکستری
این اتاق
این گلهای روی میز...
 
"تو"
        ناگهان
                در من
                        پیدا شده ای...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر