۱۳۹۱ اسفند ۱۹, شنبه

بی روزن

اتاقی است
محاط و بی روزن
زندگی 

پنجره
توهم است
یا تسکین

علاج در کار نیست

اتاقی است
بی روزن زندگی ..

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر