۱۳۹۱ اسفند ۶, یکشنبه

نیامد

"هرگز نیامد
خبری که می بایست.
 
خبر
نه نان ِ بابا آورده بود
نه پشت تصمیم کبری پنهان شده بود
 
مدتهاست که تنها
یک "خبر" تا پریدن فاصله دارم
خبری که گویی هرگز نبوده است
 
و جمعه های آمدن
دفتر پست
همیشه تعطیل بوده است"..
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر