۱۳۹۱ آبان ۱۳, شنبه

گلف و مصلی؟! (شهرنگار/آبان 91)

"مصلی" تهران/نمایشگاه مطبوعات/آبان 91
 
«مصلی» یکی از نمادهای قدسی شهر یا حتی قدسی ترین مکان یک شهر اسلامی است/قرار است باشد. اما در تهران امروز، مصلی جایی است که در آن عرفی ترین فعالیت های ممکن صورت میگیرد: نمایشگاه های کتاب، مطبوعات، فروش کالا، غذا خوردن، جایی برای پیک نیک! این عکس (از تابناک) از به نهایت رسیدن چنین فضایی حکایت دارد: گلف در مصلی!!
از آنطرف «دانشگاه» یکی از عرفی ترین مکان های متصور یک جامعه است؛ جایی برای اندیشیدن برای تدبیر امور غالباً دنیوی. نمادین ترین دانشگاه ایران، دانشگاه تهران، اینک محل قدسی ترین فعالیت ممکن است: نماز جمعه و عید و ...
.اقعاً این به هم زدن نظم و مرزهای امور قدسی و عرفی چه بلایی سر امر قدسی خواهد آورد؟ آیا مصلی (آنطور که حضرات فکر میکنند) با خواندن یک خطبه و جمله تغییر ماهوی خواهد یافت؟ آیا این صدمه به مکان امر قدسی در حافظه ی جمعی ترمیم خواهد شد؟ من اینطور فکر نمیکنم...
 
تهران/خ شادمان/آبان 91

 
این قبیل آگهی ها برای من این معنا را دارد: ضریب نفوذ بالا و روزافزون جنبه های مختلف جهانی شدن در لایه های عمیق اجتماعی (حتی فراتر از طبقات متوسط)؛ اینجا به صورت نمادین: زبان انگلیسی..
 
 
تهران/خ شادمان/میوه فروشی

 
هستند - حتی در چنین وضعیت سخت اقتصادی- چنین آدمهایی.. 
 
 
 
تهران/چهارراه ولیعصر/آبان 91
 
واقعاً گاهی هوش برخی آدمها حیرت برانگیز است! اگر این فرد بداند به چه دلیل این آگهی را اینجا، دقیقاً بالای شکاف صندوق صدقات چسبانده- باید به هوش او آفرین گفت! گویی که میدانسته نیت تعداد قابل توجهی از افراد جامعه از صدقه دادن شفاست؛ و کجا بهتر از چنین جایی برای تبلیغ نهاد سنتی شفا (عطاری)؟
 
آگهی عظیم بیست سی متری در میدان انقلاب/آبان 91
 
تلاش برای دادن تصویری از بسیج بر مبنای علم و مطالعه (...) ؟


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر