۱۳۹۱ مهر ۱۷, دوشنبه

دلخوندرس

تنها محرم ترین ها را به خانه ات راه بده. نامحرم، حرمت می شکند. نامحرم زخم میزند. به ویژه که خانه، خانه ی دلت باشد..

هیچ نظری موجود نیست: