۱۳۹۱ مهر ۲۸, جمعه

کز سنگ ناله خیزد...

گاهی
به وقت خداحافظی
چیزی نیست
دستاویزی
یا چاره ای
یا حتی وعده ای
که در آغوشت بگیرد

سلام، امید ِ مسکن ِ واهی ِ وفادار ِ کودکانه... 

۲ نظر:

  1. من فکر می کنم که امید یکی از زیباترین چیزهای دنیاست...امید هیچ وقت واهی نبوده است!نفس"امید" هیچ گاه بیهودگی نکرده است...

    پاسخحذف