۱۳۹۱ مهر ۱, شنبه

دفاع تز: اخلاق در بازار

"اخلاق در بازار"مطالعه ای در اخلاق حرفه ای سه نسل از زرگران و فرش فروشان بازار خوی
دانشجو: وحید پورقاسم
استاد راهنما: دکتر سارا شریعتی
استاد مشاور: دکتر امیلیا نرسیسیانس
استاد داور: دکتر ابراهیم فیاض

یکشنبه دوم مهرماه 1391 ساعت 12 ظهر
تالار شریعتی
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران/پل گیشا

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر