۱۳۹۱ شهریور ۲۰, دوشنبه

قرار


اندوه ِ نازدار ِ عزیز
دیگر با کسی یا چیزی
تاقت نمیزنم
در میانت نمی نهم
شکوه نمیکنم
من از آن ِ تو ام
در آغوشم بگیر


دیگر رهایم مکن..


۱ نظر: