۱۳۹۱ شهریور ۳۰, پنجشنبه

دو دفاع تز خوب ارشد: شنبه اول مهر

دو دفاع خوب شنبه اول مهر 1391 در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
ورود برای عموم آزاد است
 
دانشگاه تهران/دانشكده علوم اجتماعي/گروه جامعه شناسي
جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد
عنوان:
آموزه­ هاي ديني و سبك زندگي
مطالعه جامعه شناختي سبك­ زندگي طلبگي
استاد راهنما: دكتر سارا شريعتي مزيناني
مشاور: دكتر سيد ضياء هاشمي
داور: سيد مهدي اعتمادي فرد
دانشجو: ياسر فروغي
شنبه 1 مهر
ساعت : 30: 8
----------------------------------------
دانشگاه تهران/دانشکدۀ علوم اجتماعی/جلسۀ دفاع کارشناسی ارشد
موضوع: بررسی عوامل مؤثر بر نزاع­های دسته­ جمعی با تأکید بر پیوند­های خویشاوندمحور
(مطالعۀ موردی محلۀ 12 منطقۀ 21)
دانشجو: رحیم خزایی
استاد راهنما: دکتر مهدی طالب
استاد مشاور: دکتر فیروزآبادی
استاد داور: دکتر حمیدرضا جلایی­پور

مکان: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران (پل گیشا)/ تالار مطهری
زمان: 1/7/1391 * ساعت: 12

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر