۱۳۹۱ فروردین ۱۷, پنجشنبه

هنوز..

اخبار، خوش نیست
جای آدم ها درست نیست
دل خیلی ها اینجاست و جسمشان نیست
جسم خیلی ها هم اینجاست و دلشان نیست
خبری از رونق و ارزانی و عدالت نیست
حتی خود آدم هم از خودش راضی نیست
چهره ی دوست هم که پیدا نیست
.
.
.
کلاً انگار دنیا آنطور که باید باشد، نیست

اما
بین این همه «نیست»،
                           هوای بهاری ِ امروز خیلی خیلی خیلی خوب «است»
آنقدر که
سرخوشانه و حلاج وار 
میتوان هنوز هم
در چشم سرخ اینهمه «نیست»،
نگریست و 
بی شرمانه و بی پروا 
زیست..


۱ نظر: