۱۳۹۰ اسفند ۱۹, جمعه

«آینه»

موهای سپیدم 

امروز

به تواتر رسیده اند

گویا دیگر باید

به صحت روایت پیری

ایمان بیاورم..

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر