۱۳۹۰ مهر ۲۴, یکشنبه

جلسه دفاع تز ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه رشته جامعه شناسی
مقطع کارشناسی ارشد

جایگاه مناسک و شعائر در میان مخاطبان روشنفکری دینی/مذهبی

راهنما: دکتر سارا شریعتی
مشاور: دکتر حمید رضا جلایی پور
داور: دکتر مهری بهار
دانشجو: الهام شهسوارزاده
زمان: سه شنبه 26 مهر90
ساعت 12
مکان: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
سالن مطهری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر