۱۳۹۰ مرداد ۱۷, دوشنبه

دوستی خاله خرسه..


عکس: کرج/15 مرداد 1390

وقتی چیزی را مدام تنها مراقبت کنی، وقتی جلوی ورود هر فکر و اندیشه و گزاره ی مخالفی را بگیری،
آنوقت فکر و اندیشه و ایدئولوژی تحت مراقبتت آنقدر ضعیف میشود که باید همه چیز را تهدیدی ترسناک برایش قلمداد کنی؛ از آب بازی عده ای جوان گرفته تا فرقه ها و عرفانهای مجازی..هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر