۱۳۹۰ مرداد ۱۴, جمعه

باشیم و ببینیم..

عکس: 11 مرداد 1390-تهرانسر

چرا که نه؟! وقتی نظام آموزشی به سر هم آوردن و مشغول کردن نسل جوان و هرز بردن توان او فکر میکند، وقتی سیاست آموزش و آکادمی و نظام مهم تحصیلی دست کسانی است که افزایش کارآیی و کیفیت نظام آموزشی برایشان در مرتبه ی چندم اهمیت است، چرا که نه؟ این نتیجه ی طبیعی و الزامی و منطقی همین رویکرد سی ساله (و بلکه پنجاه ساله!) است. باشیم و ببینیم که بعد از آگهی کلاسهای دکتری و کنکورش، روزی همین آگهی را برای دکترای تخصصی بر دیوار بزنند..
چشم حضرات روشن، خوابشان عمیق و ضربات کلنگ آگاهانه و ناآگاهانه شان بر پایه های فرهنگی این خاک تیزتر و محکم تر...

پانوشت: در همین رابطه قبلا هم دیده بودیم:اینجا، اینجا و اینجا
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر