۱۳۸۹ بهمن ۱۶, شنبه

جلسه‌ی دفاع تز دکتری: تبارشناسی ایده‌ی ملت‌گرایی در ایران

جلسه‌ی دفاع تز دکتری
تبارشناسی ایده‌ی ملت‌گرایی در ایران
(تا پایان دوره‌ی رضاخان)


دانشجو: قاسم زائری
استاد راهنما: دکتر کچوییان

اساتید مشاور:
دکتر ساروخانی
دکتر جمشیدیها

اساتید داور:
دکتر محسنی تبریزی
دکتر حسام ‌الدین آشنا
دکتر ممدرضا تاجیک

دوشنبه، 18 بهمن‌ماه، ساعت 13.30
دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تالار شریعتی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر