۱۳۸۹ دی ۲۸, سه‌شنبه

تونس: نجوای بازرگان، غریو انقلاب؟میگویند: "همه‌ی وزیران و مسوولان نظام قبلی را از حاکمیت بیرون کنید!" میگویند: "باید محکم و انقلابی عمل کرد و رییس جمهور دوره‌ی انتقالی تونس نمی‌تواند پا به پای تحولات انقلابی تونس پیش برود". تغییرات تدریجی نمی‌خواهند. پنج وزیر کابینه استعفا کرده‌اند. مردم خواهان باقی ماندن "ارتش" در خیابان هستند تا از آن‌ها در برابر پلیس محافظت کند. آن‌ها به ارتشی‌ها گل می‌دهند و در آغوششان می‌کشند. در شعارها و نوشته‌هایشان خواهان نابودی کامل حزبی هستند که تا قبل از تحولات اخیر (انقلاب؟) تنها حزب تونس بوده‌است. ..
نمی‌دانم این شواهد کافی است یا نه؟ (که نیست) قیاس هم نمی‌شود کرد به این سادگی و تفاوت‌ها زیاد است. چه مکانی و چه زمانی. اما حس می‌کنم که شباهت‌های تحولات 2011 تونس مدام زیاد و زیادتر می‌شود به روزهای انقلاب 1979 ایران. امیدوارم آن‌ها مهندس بازرگان خودشان را داشته‌باشند و این بار سخن او را بشنوند. شور و ولوله‌ای که تمامی ارکان جامعه‌ و وجودشان را در بر گرفته بر اندیشه و شعورشان غلبه نکند و منطق تغییرات تدریجی را درک کنند. هزینه‌اش را نه تنها خودشان، که تمام نسل‌های بعدی‌شان خواهد پرداخت. لحظه‌های حساسی است برای تونس..

۱ نظر:

  1. من هم امیدوارم، در واقع این امیدوارم یک "کاشکی" به روز شده است! بازرگان ما با آن همه سابقه مبارزاتی و .. اش نتوانست کاری از پیش ببرد و آخرش هم مجبور به استعفا شد و دق کرد، آنوقت آنها بازرگانی عمل کنند؟! بازرگانی در این فضا دوام نمی آورد! و اینکه در این دوره به بیشتر از یک بازرگان نیازمندیم!

    پاسخحذف