۱۳۸۹ دی ۱۳, دوشنبه

آخ...

یکی گذشت
بوی عطر تو را داشت...

۱ نظر: