۱۳۸۹ دی ۴, شنبه

مناظره‌ی دکتر فیاض و دکتر آزاد ارمکی

بسیج دانشجویی دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می‌کند

مناظره‌

«جامعه‌شناسی ایرانی: بررسی ابعاد مختلف وضعیت علوم اجتماعی در ایران»
دکتر ابراهیم فیاض و دکتر تقی آزاد ارمکی

شنبه، ۴ دی‌ماه ۱۳۸۹، ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۳۰ /سالن ابن‌خلدون دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر