۱۳۸۹ دی ۶, دوشنبه

عذر ِجنگ ِ هفتاد و دو ملت.. -2

"علیرغم این نظر شایع که دینداری یا بی دینی امری است مربوط به انتخابی آزادانه و کاملاً شخصی، اکثر نظریه ها و تحقیقات جامعه-روانشناختی به پاسخی کاملاً متفاوت می رسند: اعتقادات و تجربه های دینی ما را محیط اجتماعی ماست که معین می کند. در واقع، این که کجا زاده شده ایم و با چه کسانی زندگی می کنیم تإثیر تعیین کننده ی غیرقابل قیاسی بر هویت دینی ما دارد... جامعه شناسی دین از این جا شروع می کند که فرد یا گروه کجا زندگی می کند - و کِی؟- و سعی می کند نشان دهد که این کی و کجا تاثیری جدی بر هویت مذهبی فرد یا گروه دارد. احتمال این که بچه ای که امروز صبح در عربستان به دنیا می آید مسلمان شود، بسیار بسیار بسیار بیشتر از این است که او عضو فرقه ی کشیشی پروتستان یا پرستنده ی الهه ی آزتک شود".

درآمدی بر جامعه شناسی دین/فیل زاکرمن/ص78

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر